A KÉP

Kegyelmek Anyja, Szűz Mária oltár kép, 1727.

Vácrátóti Szűzanya közbenjárásának kérése

Drága vácrátóti Szűzanya, imádsággal és engeszteléssel kérlelünk, ne engedd, hogy elfelejtkezzünk, hogy te mindig mellettünk álltál és közbejártál értünk Fiadnál. Sok fáradságban és munkában, örömben és bánatban, hozzád fohászkodtunk és te mindig Édesanyánk voltál. Gyöngédséggel segítetted népünket, szereteteddel óvtad családjainkat, sorsunk nehéz pillanataiban megtartottál bennünket a hitben, a búza terméséből kenyeret adtál. Hálás gyermeki szívvel hajtjuk meg fejünket előtted. Légy továbbra is szószólónk Fiadnál, kegyesen hallgasd meg szívünk kérését és fogadd el dolgos életünket áldozatként és irándtad való tiszteletként. Ó, drága vácrátóti Szűzanyánk, járj közben értünk Szent Fiadnál! Ámen!

Vácrátóti Szűzanya esdeklése

(Hozsanna 286. énekének dallamára)

hivogató

Harangszava templomunknak, imádságra hív minket,

édesanyánk Szűz Mária, szeretettel vár minket.

Édesanyánk, indulunk már, szívünk hozzád visz minket, 

léptünk siet, szívünk dobban, ajkunk imát rebesget

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

születésről

Születéskor te dajkáltál édesanyánk ölében,

gyermekinket hozzuk eléd, neveld őket szentségben.

Tanítson az igaz útra, segítsen el Szent Fiad,

igaz hitre, békességre, Vácrátótot te oktasd.

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

halálról

Bűneinkért haldoklásban, Fiad kérleld érettünk,

mennyországba hív az Isten, kaput tárjon előttünk.

Szánjuk bánjuk amit tettünk, mindazt amit vétettünk,

közbenjárónk Édesanyánk, legyél kegyes érettünk. 

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

hódolat(térdet hajtva énekeljük:)

Vácrátótnak büszke népe, térdét hajtja előtted,

kis falunkat sok száz éve Édesanyánk segíted.

Maradj mindig pártfogója, ne hagyj minket soha el.

Téged dicsér szívünk lelkünk, közösségünk ünnepel.

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja Vácrátótnak!

2019:

  • 8 év múlva 300 éves a kép
  • 2 év múlva lesz 275 éve, hogy Vácrátótra került.
  • 1 év múlva lesz 260 éve, hogy felszentelte a váci püspök a Kegyelmek Anyja Szűz Mária oltárt és képét.