ELMÉLKEDŐ IMA

Köszönöm, hogy szeretettel hívtál a harang megkondulásával ma is a templom csendjébe Istenem. Megállni egy pillanatra, veled lenni milyen kedves a lelkemnek. Hányszor megfeledkezem, hogy hálás legyen a szívem mindazért, amit kaptam tőled életemben …. (gondoljunk azokra a dolgokra, melyekért hálásak lehetünk)

Hálás vagyok a keresztség kegyelméért, hogy gyermekeddé fogadtál Istenem. Hálás vagyok, hogy tiszta lelket adtál nekem … kérlek, bocsásd meg, ha ehhez méltatlanná váltam az idők folyamán. Add, hogy a szentgyónásban számba vegyem és letegyem azokat a bűnöket, melyekkel megkeserítettelek téged és kegyelmeddel újra méltó legyek hozzád (rövid lelkiismeret vizsgálat tartható)

Hálás vagyok, hogy szüleim elfogadták születésemet és tesvéreimet is ajándékodként fogadták. Hálás vagyok az ő gondoskodásukért és bocsád meg nekik, ha életük nehéz körülményei között nem tudták mindig a te szeretedet tükrözni számomra/számunkra (gondoljunk arra, mi az amiért meg kell bocsátani a szülőknek)

Hálás vagyok ifjúságom éveiért. Azokért, akikkel együtt játszhattam, akikkel együtt tanultunk, akikkel együtt jártunk a templomba. Hálás vagyok mindazokért a gondolatokért, amiket a tanítóimtól tanultam. Hálás vagyok azokért, amire a szülők tanítottak meg az életben. Hálás vagyok, hogy felkészítettek és segítettek, hogy felnőttként megálljam a helyem, hogy tudjak örülni és tudjam elfogadni a nehézségeket, az élet próbatételei közepette helytálljak Isten parancsainak és a Szűzanya szeretetének erősítő hátterével (nevesítsük magunk számára ezeket a csendben).

Hálás vagyok, hogy meghívtál a házasság szentségének mindennapi küzdelmére az örömök és szenvedések mindennapijai között. Két ember mennyi örömöt tud adni egymásnak évek hosszú során keresztül. Köszönöm neked azt, ami jó volt a párkapcsolatomban, a házasságomban (gondoljunk ezekre). Szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a sérülésekért is, amivel én bántottam meg házastársamat és szeretnék mindazokért a testi és lelki fájdalmakért közbenjárásodat kérni Istenem és Kegyelmek Anyja, Szűz Mária, amit nekem okozott/okoz a házastársam szeretetlen szavaival és elvárásaival (csendben végig gondolva kérjük a közbenjárást). Járj közben Kegyelmek Anyja, Szűz Mária házasságunkért, hogy Isten szeretetében tudjuk megélni a házastársi szövetség szeretetét.

Hálás vagyok gyermekemért/gyermekeinkért, akivel/akikkel megajándékoztál bennünket. Bocsásd meg, ha valamiben nem mindig tudtam számukra megmutatni a te szeretetedet. Kérlek téged Istenem, hogy találjanak meg téged. Szeressék meg törvényeidet. Térítsd őket az istenes útra és erkölcsre és ne engedd, hogy elvesszenek ennek a világnak önzőségében, anyagiasságában. Tanítsd őket igaz életre és isteni bölcsességre. Oltsd szívükbe a mennyek országának vágyát.

Mennyi bűnt és rosszat követtem el életemben, add, hogy jóvá tudjam tenni szeretettel és önzetlenséggel, térdet hajtva előtted engesztelve és kérve, hogy ne felejtkezzél meg rólam. Félelem is van a szívemben, ezekért, hogy állhatok majd eléd? Kérlek, hogy igaz élettel készíts fel az örök életre. Drága Édesanyám, Kegyelmek Anyja, Szűz Mária, alakítsd a szívemet és életemet, hogy amíg lélegzek, amíg kedves előtted jelenlétem jót tegyek, imádkozzam és engeszteljelek mindazokért, akiket rám bíztál. Tedd a szívemet a te szívedhez hasonlóvá. Ámen.