LITÁNIA ÉS ENGESZTELÉS

KEGYELMEK ANYJA LITÁNIA

Vácrátóti Kegyelmek Anyja, Szűz Mária oltár előtt:

Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 

Mennyei Atyaisten, – irgalamazz nekünk

Megváltó Fiúisten, – irgalamazz nekünk

Szentlélek Úristen, – irgalamazz nekünk

Szentháromság egy Isten, – irgalamazz nekünk

Mária, názáreti szent Szűz, – járj közben értünk!

Mária, Szent József jegyese, – járj közben értünk!

Mária, kegyelemmel teljes Szűz, – járj közben értünk!

Mária, áldott az asszonyok között, – járj közben értünk!

Mária, a Magasságbeli Fiának anyja, – járj közben értünk!

Mária, aki alázattal fogadtad az angyal köszöntését, – járj közben értünk!

Mária, aki dajkáltál minket édesanyánk ölében, – járj közben értünk!

Mária, akinek közbenjárására a szent keresztségben részesültünk, – járj közben értünk!

Mária, aki segíted gyermekeinket a hitben, – járj közben értünk!

Mária, aki oltalmazol minket, – járj közben értünk!

Mária, aki a bűnös szívet jó útra téríted, – járj közben értünk!

Mária, aki a haldoklók fájdalmát enyhíted, – járj közben értünk!

Mária, aki a szívünket Isten felé iránytod, – járj közben értünk!

Mária, életünk örömeinek anyja, – járj közben értünk!

Mária, szenvedéseink enyhítője, – járj közben értünk!

Mária, lelki fájdalmaink anyja, – járj közben értünk!

Mária, minden nő példaképe, – járj közben értünk!

Mária, kegyelmek anyja, – járj közben értünk!

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, – kegyelmezz nekünk!

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, – hallgass meg minket!

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, – irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Engesztelő imádság káromkodásokért és istentelen beszédekért

Áldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent Neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus szent Neve!

Áldott legyen szentséges Szíve!

Áldott legyen drága szent Vére!

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária!

Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!

Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele!

Áldott legyen Szűz Mária szent neve!

Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos jegyese!

Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!

Ámen.

Oltalomkérés

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.

Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,

engeszteld meg nekünk szent Fiadat,

ajánlj minket szent Fiadnak,

mutass be minket szent Fiadnak.

Ámen.

Bizalom imádság

Szűz szülője Istennek

Engedd, hogy tied legyek!

Tied élet s halálban,

Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve szenvedve,

Tied most és örökre!

Szűz szülője Istennek,

Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,

Anyám te utánad epedek,

Anyám te jóságos kegyelmezz,

Anyám te hatalmas védelmezz!

Anyám óh jöjj segíts imátkozni,

Anyám óh jöjj segíts küzdeni,

Anyám óh jöjj segíts szenvedni,

Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen birsz segíteni, óh hatalmas,

Akarsz is segíteni, óh irgalmas,

Kell is segítened, óh hűséges,

Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!

Anyám te vagy a kegyelmek anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?

Ki távozott tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom, minden szenvedésben,

Mária mindig segít, minden időben!

Biztosan állítom életben s halálban,

Mária mindig segít, minden balsorsban!

Azért hiszem,s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek Jó Anyám,fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek!

Tied élet s halálban,

Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve szenvedve,

Tied most és örökre!

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek!

Vácrátóti Szűzanya közbenjárásának kérése

Drága vácrátóti Szűzanya, imádsággal és engeszteléssel kérlelünk, ne engedd, hogy elfelejtkezzünk, hogy te mindig mellettünk álltál és közbejártál értünk Fiadnál. Sok fáradságban és munkában, örömben és bánatban, hozzád fohászkodtunk és te mindig Édesanyánk voltál. Gyöngédséggel segítetted népünket, szereteteddel óvtad családjainkat, sorsunk nehéz pillanataiban megtartottál bennünket a hitben, a búza terméséből kenyeret adtál. Hálás gyermeki szívvel hajtjuk meg fejünket előtted. Légy továbbra is szószólónk Fiadnál, kegyesen hallgasd meg szívünk kérését és fogadd el dolgos életünket áldozatként és irándtad való tiszteletként. 

Ó, drága vácrátóti Szűzanyánk, járj közben értünk Szent Fiadnál! Ámen!

Fohászok

Kegyelmek anyja, Szűz Mária – könyörögj érettünk!

Vácrátót Édesanyja – könyörögj érettünk!